Thursday 18 October 2012
Hall of Femmes intervjuar: Maina Arvas

Du har varit redaktör för tre Hall of Femmes-böcker, om Carin Goldberg, Paula Scher och Tomoko Miho. Vad har varit mest givande med arbetet?
Förutom lusten i att få lära mig om de här intressanta personerna så är det laddningen i projektet i sig. En emotionell bergochdalbana som kommer med perspektivet: den kvinnohistoriska ambitionen inom feminismen är ju både nedslående och euforisk. Hall of Femmes är ett nyktert kartläggande projekt, ett ledset och argt projekt, och ett kärleksfullt, positivt projekt – det personliga och känslomässiga tror jag att alla inblandade i varje bok har känt.

Har arbetet med de olika böckerna skiljt sig åt?

Det är tre helt olika designers – med egna sätt att arbeta, olika områden och speciella personligheter. En påtaglig skillnad är det sorgliga i att Tomoko Miho gick bort strax innan vi påbörjade boken om henne. Utöver att jag inte kunde följa upp det ursprungliga mötet med ytterligare intervjufrågor, som med Goldberg och Scher, så gav det en speciell känsla åt arbetssituationen. Andaktsfull, nervös, vemodig kanske? Det var skönt att veta att hon själv verkligen ville att boken skulle göras. Och att ha den ovärderliga kontakten med hennes nära vän Eric Breitbart, som har samredaktörat boken med mig.

Tycker du att de privata och de yrkesmässiga delarna i intervjuerna är lika intressanta?

Jag ser dem nog inte som separata delar. För mig är just det en viktig poäng med projektet. Hall of Femmes är en serie möten mellan yrkeskvinnor i designvärlden: samtal som uppstår när två yngre kvinnor och ett antal erfarna, framgångsrika kvinnor möts. För att bli djupt och analyserande gör ett sådant samtal kopplingar mellan det privata och det politiska, helt enkelt.

Har du lärt dig något nytt om design i och med böckerna?

Jag hoppas att jag har fått en djupare förståelse för strömningar och politik inom designhistorien. Om jag ska ta några exempel är det Tomoko Mihos personifiering av modernismen, Paula Schers sociala aspekt på design, och pedagogen och loppmarknadssamlarsjälen Carin Goldbergs idéer om estetik och inspiration.

Posted by: 08:16

Categories: Carin Goldberg, Hall of Femmes intervjuar, Maina Arvas, Paula Scher, Tomoko Miho

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

NEWSLETTER

ARCHIVE

CATEGORIES


TAGS