Tuesday 5 June 2012
Johanna Lewengard

För några dagar sen tillkännagavs det: Johanna Lewengard är ny professor i grafisk design på Konstfack. Det vill vi uppmärksamma med en intervju.


Vad tycker du kännetecknar en bra designutbildning?
En bra designutbildning generellt och oavsett nivå är den som lämnar ifrån sig studenter med förutsättningar att positionera sig professionellt i förhållande till den verklighet de själva bäst kan relatera till och tror på.
Ser du skillnader i elevernas arbeten från när du gick i skolan?
Jag examinerades ju själv från Konstfack 2004 och ser egentligen ingen större skillnad från då och nu. Jag kan snarare känna igen mig i mycket av det som engagerar studenterna i utbildningssammanhanget. Möjligen ser jag ett ökat intresse för kollektiva processer, att studenterna bättre förstår vikten av att samarbeta. För mig är det en väldigt positiv utveckling som vi behöver ta till vara på och skapa ett organiserat utrymme för.
Berätta lite om din verksamhet utanför Konstfack.
Min verksamhet består nästan till lika delar av uppdragsbaserade som egeninitierade projekt och därutöver ägnar jag en del tid åt undervisning. De här olika delarna påverkar och utvecklar givetvis varandra på ett sätt som gör mitt arbete väldigt rörligt. 
Men för att beskriva det kort så är min verksamhet syftesdriven och processorienterad. Om jag kliver in i ett projekt med en färdig föreställning om hur det ska gestaltas i slutändan, så kommer ingen få valuta för pengarna. 
Vilken är din vision for utbildningen?
För det första vill jag se att vi får examensrätt för forskning inom grafisk design. För det andra vill jag se att ett intersektionellt perspektiv genomsyrar den pedagogiska utveckling vi står inför. Det är ett kvalitetsmål som vi inte har råd att underskatta om vi ska utbilda studenter med förutsättningar att göra skillnad både inom och utanför den egna disciplinen. Min vision, i sin mest övergripande och mer pompösa form, är att grafisk design på Konstfack ska gå i spetsen för att vara en deltagande och angelägen aktör i ett samhälle där demokratiska värden ständigt står på spel.
Som en del i ansökningsprocessen måste kandidaterna hålla en offentlig föreläsning, vad handlade din om?
De här provföreläsningarna har specifika punkter som är angivna på förhand. Bland annat vision för ämnesutveckling och eget konstnärligt arbete som jag redan varit inne lite på. Men eftersom det här är saker som jag tog upp redan i min skriftliga ansökan så använde jag föreläsningen till att gå in på hur och varför. För att dra det väldigt kort så kretsade min föreläsning kring saker som relationen mellan teori och praktik, estetik, visuell kultur, makt, metodutveckling och sociala rum.
Har du något råd du brukar ge studenter som ska ut i arbetslivet?
Glad sommar, ring om du undrar något!

Posted by: 06:23

Categories: Johanna Lewengard

Wednesday 9 May 2012
Dagens grattis

Grattis Johanna Lewengard till professuren på Konstfack!

Posted by: 14:12 1 comment

Categories: Johanna Lewengard

NEWSLETTER

ARCHIVE

CATEGORIES


TAGS